Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Nee, niet naar me moeder, geef me dan maar liever een pak slaag."

„En waarom mag je moeder het niet weten?"

„Nou, laatst met dien boomgaard, heb ik haar beloofd het niet meer te doen... Nou, en ze huilt dan maar... En dan komen de buren en die zeggen: wat heb jij lieve jongens... En dat is zoo'n gezanik ... Ze heeft toch niet veel pleizier... Ze is zoo dikwijls ziek en me zusje moet opgepast worden... En me vader, we weten niet waar hij is ... Nee, laat zij het nu maar niet weten ... Geef me heusch maar een pak slaag... Doe dat nu maar... Me moeder hoeft er niets van te weten..."

„Zoo," bromde Fantasio en zijn oogen schitterden onder zijn wenkbrauwen. „Als ik sla, dan sla ik hard. Maar ik moest je nog liever ophangen, daar aan dien hoogen boom, jou kleine bengel."

„Nee, hang me maar niet op. Dat zou me moeder ook lam vinden... Ik ben toch nog maar een kleine jongen," en weer wreef Harmen met zijn buis langs zijn gezicht.

„Een kleine jongen! Maar die groot genoeg is om

Sluiten