Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik nu eigenlijk niet voor. Zeg, Harmen, zou je graag tuinjongen willen worden? Ik heb misschien een plaatsje gevonden. Wil je?"

„Ja, dat lijkt me wel echt. Maar waar?"

„Dat zal je zien. Kom maar mee."

En Harmen wilde opstappen. Maar zijn moeder zei: „kom eerst eens hier, dat ik je kraag wat behoorlijk aftrek. Och, mijnheer, hij is zoo wild, maar hij is toch mijn oudste jongen."

„Nou ja, moeder, zanik nou niet. Doe nou niet of ik een klein kind ben," en Harmen trok zijn hoofd weg, toen zijn moeder met liefkoozend gebaar over zijn haar wilde strijken. „Ik moet met mijnheer mee," en verlegen maakte hij zich los van zijn moeder.

„He," zei hij, toen hij naast Fantasio stapte, „ik dacht "

„Ja, ik weet wel wat je dacht "

„Maar waar gaan we naar toe?"

„Prins Peter wil je als tuinjongen hebben in het park van het kasteel."

„Hè," riep Harmen. „Niet waar."

„Nu, als je mij niet gelooven wilt..."

Sluiten