Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze lichtte de pet van het hoofd en ging door met zijn werk.

„Willem," zei Fantasio, „hier is Harmen. Hij wil heel graag hier tuinjongen worden."

„Zoo," bromde de man en keek met onvriendelijke blikken naar den knaap. „Zeg, kwajongen, ben je van plan om nog bloemen en vruchten te kapen? Prins Peter is veel te goed om zoo'n rakker hier te nemen."

„Dat hoef je me niet te zeggen," zei Harmen, wiens lippen trilden. „Ik weet zelf wel, dat ik het niet verdiend heb. Maar ik zal wel mijn best doen," en dapper streed de deugniet tegen tranen; toch rolden hem een paar schitterende droppels over zijn wangen.

„Zoo," zei de tuinman en zijn gezicht begon wat minder streng te staan. „Streken haalt een ieder wel eens uit. Als jij je best doet, wil ik het met je probeeren. En anders ..."

„Je geeft me maar een flinken draai om me kop, als het niet gaat," zei Harmen en hij keek den tuinman met zijn ernstigste gezicht aan.

Sluiten