Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Maar het zal zoo vreeselijk gauw om zijn! En als ik bij u ben, is alles zoo heel anders."

En het kind greep de hand van den blanken man en boog er zijn donkere hoofd overheen en drukte er zijn lippen op.

„Het duurt misschien nog wel lang, Tommy," zei Fantasio.

Toen werd er geklopt. Peter trad binnen. Op Tommy's gezicht kwam weer de schuwe uitdrukking, ofschoon het prinsje hem vriendelijk toeknikte.

„Dag Tommy," zei Fantasio, „weet je den weg naar beneden?"

Het kind schudde van neen.

„Ik zal even een bediende roepen," zei Peter en hij belde.

„Wijs Tommy eens den weg naar beneden," verzocht hij toen den lakei. De man gehoorzaamde, maar in de gang bromde hij: „je moet maar linksaf altijd de trappen afgaan. Ik heb wel wat anders te doen, zwartje, dan jou den weg te wijzen. Wat doet zoo'n nikker hier," bromde hij toen, hard genoeg om door het kind verstaan te worden.

Sluiten