Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de tijd gauwer, dan worden de dagen langer en komt u op het kasteel. Hoe vreeselijk gezellig zal dat weer zijn."

Even bleef Fantasio in gedachten zitten met den brief voor zich; toen nam hij den anderen van Tommy.

„Lieve mijnheer Fantasio," schreef het nikkertje, „ik heb een vrijen avond, waarin ik weinig te doen heb en nu schrijf ik maar aan u, want ik deed het niet in zoo heel langen tijd en u zult wel nieuwsgierig zijn om te weten hoe ik het maak. Ik heb het zoo best en ik ben u zoo heel dankbaar, dat u voor mij gezorgd hebt. Ik ga altijd meer houden van mijn pleegouders en soms is het of ik droom, wanneer ik terugdenk aan den tijd bij mijn oom, toen niemand van mij hield. Ik voel het hier heelemaal niet, dat ik maar een zwartje ben en dat is zoo heerlijk. Mijn pleegmoeder heeft net zulke lieve oogen als mijn eigen moeder en mijn pleegvader, ja van mijn eigen vader houd ik wel meer, maar hij bromt toch nooit op mij. Laatst schold een jongen uit de buurt mij uit en hij hoorde het. Mijn pleegvader werd toen woedend.

Sluiten