Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat ik niet schrijf als de „freules", maar daar is nu eenmaal niets aan te doen.

,,U zal er echter wel nieuwsgierig naar zijn om te weten hoe ik en Kees en moeder het maken, en moeder heeft mij eiken dag aan mijn ooren gezanikt, dat ik u schrijven moest. Nu doe ik het maar, want de avonden beginnen lang te worden en dan val je niet zoo om van den slaap, als wanneer je den heelen dag buiten werkt. Moeder heeft dikwijls pijn aan haar hoofd, maar toch minder dan vroeger. Kees krijgt van mij op zijn kop, wanneer hij uit school wegblijft en mijn zusje wordt wel aardig, maar geflikflooi kan ik niet uitstaan. Daar kan ik woedend om worden.

„Laatst zei een buurvrouw, u kent haar misschien wel, dat mensch met dat spichtige gezicht en die wrat op haar neus: „Harmen, je bent een flinke jongen tegenwoordig."

„Loop," zei ik toen nijdig, want ik kan dat gezanik niet hebben. Ik weet wel, dat het niet aardig van me was en ik heb vroeger dikwijls genoeg appels van haar gekaapt, maar ze moeten me met dat gezeur van mijn lijf blijven.

Sluiten