Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het zou ook al te mooi zijn geweest; we zouden er geen eer van gehad hebben!

* g°ed. zei \\ itsen, ik volg je, ondanks die booten.

— Ik ook, zei Prinsloo.

De Duitseher en Ooetzee knikten.

II.

IX ZEE.

Xa zich overtuigd te hebben, dat de lichten van het Fransche schip goed zichtbaar waren, een groen in den top en een rood beneden, kroop de Franschinan, die Dubois heette, onder den waschbak en kleedde zich vlug uit. Hij bond zijn boeltje op den mg en keek uit tot de schildwacht hem den rug had toegekeerd. Toen wipte hij over de verschansing en verdween.

Men hoorde niets dan de kabbeling van de vrij hoog gaande zee tegen het schip.

11ij is weg, fluisterde Witsen; Prinsloo, jou

beurt!

Ademloos stonden zij te luisteren, of zij ook iets hoorden en keken angstig naar de barkassen. Als die juist nu hun zoeklicht in deze richting wierpen, moest Dubois ontdekt worden. Zij gevoelden, dat zij

Sluiten