Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Prinsloo was een Vrijsta ter en had eerst hij ('ronjé gevochten. Later hij de afdeeling van den toen nog niet bekenden generaal Christiaan de Wet gekomen, had hij herhaaldelijk deelgenomen aan pogingen om Cronjé uit zijne benauwde positie te Paardeberg-drift te vei lossen en was bij een van die gevechten gevangen genomen. Ondanks zijn Ilerkulische gestalte was hij pas twintig jaar. Coetzee eindelijk was een Kapenaar, die terstond bij het uitbreken van den oorlog de wapens op had gevat voor de Boeren en die te Stormberg hing gestreden had tegen de troepen van generaal ( atacre; na W itseii was hij de jongste. Op het transportschip, dat hen naar Ceylon overbracht, kwamen zij met elkander in kennis, sloten zich aan< en en bleven voortdurend goede vrienden.

Hakend naar de vrijheid hadden zij terstond plannen ontworpen tot de vlucht en onderweg was dit onderwerp schering en inslag van hunne gesprekken geweest. Steeds hadden zij echter gedacht het eerst te kunnen probeeren, als zij in het Kamp in het binnenland zouden zijn. Thans was het hun bizonder gelukt reeds terstond te ontsnappen en zij waren daarmede uitermate gelukkig, maar zij verlangden te handelen in plaats van stil te zitten.

Sluiten