Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zouden zij een brug krijgen , waarlangs zij de overtocht konden bewerkstelligen.

— Ofschoon Haafner er op tegen was dat zijn makker in die wildernis, die tussehen bijna loodrechte wanden besloten was, afdaalde, bleef de Portugees bij zijn plan en kroop op handen en voeten in de ruigte, terwijl Ilaafner zooveel leven maakte als hij kon, ten einde de wilde dieren, die zich daar beneden mochten bevinden, op de vlucht te jagen.

— I)e Portugees werkte een geruimen tijd eer hij eene lichaamslengte ver was doorgedrongen. Eindelijk geraakte hij uit Haafners gezicht en hij kan ongeveer tot in het midden zijn gekomen, toen Ilaafner opeens een groote beweging in de struiken zag en terstond een afgrijselijke gil hoorde.. . .

— Daarna werd alles stil... de Portugees kwam nooit weerom!

In ademlooze spanning hadden zij geluisterd en nu vroegen allen opeens:

— Is het uit ?

— .Ia, zei Witsen, die wel voldoening van zijn verhaal had. Ilaafner kwam, na lange omzwerving, weer bij inboorlingen , die hem verderop weg hielpen, maar de schat kwam niet terecht.

Sluiten