Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

biengen, dan bereid ik alles bij den gezagvoerder van de „Péluse" voor, want die is een goeden vriend* van mij?

Wat graag, zei Dubois en allen gaven hun bijval te kennen.

Goed, dat is dus afgesproken, dan zal ik u bij die visschers bericht zenden wanneer de boot \ertrekt. De gezagvoerder kan dan een beetje uitkijken, begrijpt ge. Maar zorg dan terug te zijn, hoor!

— O natuurlijk.

Onder herhaalde betuigingen van dankbaarheid en waardeering namen zij afscheid van elkander, elkaar goede reis toewenschende en een spoedig weerzien. Mahmoud en Selam namen de geweren en patronen en volgden de heeren naar de grot, waar zij alles neerlegden.

Een uur later, toen zij naar de plaats waren gegaan, waar zij het eerst den lieer Martin voor zijn tent hadden zien zitten, zagen zij hem op zijn olifant naar Colombo vertrekken. De beide Nubiërs liepen deftig voor hem uit, zich hunne waardigheid wel bewust.

Een laatst vaarwel elkaar toegewuifd en toen

verdween de heer Martin in een dicht begroeide vallei.

Toen zij bij de grot kwamen, vonden zij Ali en Amoedoe daar op hen zitten wachten.

Sluiten