Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X

DE AFDRUK VAX ADAM S VOET. DE TOTAH-VEDDAII8.

Toen de zon zichtbaar werd aan liet einde van deze onmetelijke zee van groen en met hare verkwikkende stralen de toppen der bergen begon te verlichten, stonden onze avonturiers op 0111 hun we" te vervolgen. Amoedoe had voor het ontbijt gezorgd^ evenals den vorigen dag, een rijstpotje met wat visch in plaats van vleesch. Want in de vroegte had hij in de beek beneden met zijn harpoen eenige smakelijke visschen gestoken, waarvan er nog een viertal boven een vuurtje braadde.

Xa het ontbijt ging men op weg. Zij besloten den piek niet verder te beklimmen, maar hun weg te vei volgen. Indien zij naar den top gegaan waren, zou Amoedoe hun op zeker punt, op een zwarte granietrots, een indruk hebben getoond , als door een grooten mannenvoet achtergelaten en hij zou hun hebben verteld, dat dit de indruk was van Adams \oet, toen hij van hier vertrok om met zijn vrouw Heva naar den vasten wal te gaan.

De weg liep aanhoudend door boschrijke valleien en alles wat zij op hun weg zagen was nieuw voor hen : de talrijke apen , welke in de boomen sprongen ,

Sluiten