Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweldige hoornen langs den grond, kwamen zij in galop op onze vrienden af, de staarten als gepluimde zweepen hoog in de lucht.

Het was een ontzettend oogenblik, want niets scheen 111 staat de razende vaart dier buffels te stuiten en vluchten was onmogelijk. De geredde man verbleekte en keek naar den boom, dien hij niet meer kon beklimmen.

Opeens klonk I'rinsloo's krachtige stem:

Liggen, jongens, plat, en neem ze goed op den korrel. V\e moeten er elk een neerschieten anders

is liet met ons gedaan.

Hn het voorbeeld gevend wierp hij zicli plat op den grond en legde kalm aan.

De anderen begrepen hem en de Hindoe volgde hun voorbeeld.

Kr gingen eenige seconden voorbij in ontzettende stilte. Elk oogenblik dachten zij, die in den boon. zaten, dat de schoten zouden vallen, maar Prinsloo had gezegd wachten, en zij wachtten met dezelfde kalmte welke zij bij Magersfontijn getoond hadden, toen de Gordon-I looglanders aanrukten.

- A uur! klonk het eindelijk; het werd tijd ook, want de buffels waren nog geen honderd pas verwijderd.

De schoten kraakten en vier der buffels vielen neer; twee bleven liggen en twee sprongen weer op, bleven een seconde staan en keerden zicli toen om' in overhaaste vlucht.

De beide andere renden nog een vijf-en-twintig pas door, toen voor de tweede maal het „vuur"!

Van Balrn Diamanten en Paarlen. «

Sluiten