Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar ons bivak terugkeeren. Gaat ge mede of voert uw weg u elders heen?

— Mijn weg ligt daarheen, zeide de Hindoe, maar zouden de sahibs mij, hun dienaar, niet de eer willen aandoen mijn woning binnen te treden.

— Uwe woning? vroeg Witsen verbaasd, uwe woning? Is hier dan ergens eene woning?

De Hindoe glimlachte.

— Als u mij de eer wilt aandoen, zal ik u binnen een uur in eene woning brengen, waar mijn vader u zal begroeten als de redders van het leven van zijn zoon.

Onze avonturiers keken elkaar besluiteloos aan.

Wat moesten zij doen? Het was een moeielijk geval. Met te weigeren zouden zij den geredde verdriet doen, dat zagen zij wel aan de uitdrukking van zijn gezicht; met de invitatie aan te nemen kwamen zij in het gevaar, in het openbaar te moeten verschijnen en te moeten zeggen wie zij waren.

Prinsloo ging ruiterlijk recht op den man af.

— Mijnheer Na 11a Chetty, zeide hij, wij verkeeren in eene groote moeilijkheid, die ik u echter dadelijk zal verklaren, want ik heb een te goeden dunk van u om te kunnen gelooven dat ge ons zult verraden.

De Hindoe keek vreemd op.

— W ij zijn namelijk geen Kngelschen maar vluchtelingen. Als de Kngelschen ons ontdekken, zullen zij ons gevangen nemen. \\ ij moeten ons dus verborgen houden

De Hindoe luid aandachtig geluisterd en nu klaarde zijn gelaat op.

Sluiten