Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Xalla ( hetty glimlachte verheugd.

De man bracht de heide handen aan het hoofd

en maakte een buiging, toen zeide hij:

Salam, Sahibs, God zij met u! Wat wilt o-ij van mij?

— Salam, zeide de gastheer, wij hebben van uw roem gehoord en wenschen dat gij ons toonen zult wat gij kunt.

— Ik gehoorzaam, Sahib, zeide de man en zette zich op de hurken neer.

Werkt hij enkel met slangen? vroeg Prinsloo.

— O, neen, zei Xalla, hij doet van alles, dat zult gij terstond zien.

— kn waar lieeft hij dan zijn toovergereedschappeiK vroeg Prinsloo, hij is geheel naak' en behalve

. ,ek 01,1 ziJn 'enden en zijn slangen heeft hij niets bij zich. J

— Dat is het juist zei Xalla, hij doet dat alles vlak voor u, zoo op den grond, zonder eenig hulpmiddel. Maar zij zijn dan ook niet voor niet beroemd de goochelaars van Maissour.

De Hindoe begon zijne werkzaamheden.

De slangen bewogen zich nog altijd niet; zij schenen te slapen.

Sluiten