Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afschuwelijke kop van het gedrocht aan den spiegel van het meer. B

"et was alsof er geen leven in was, zoo behoedzaam ging het dier te werk. Hij schoof voort als een drijvende boomstam en toen hij het eerste stuk geiten vleesch genaderd was en dit in zijn muil verdween, keken zij eenigszins verwonderd op.

VVacht even tot hij eerst wat heeft gegeten, dan zal hij onvoorzichtiger worden, zei Nalla°

Inmiddels was achter den krokodil een tweede verschenen, en daardoor bevreesd geworden dat de lekkere hap hem zou ontgaan, schoot de krokodil met meer haast op het vleesch toe, terwijl de derde zich op het andere stuk wierp.

Bij die beweging hieven zij echter onvoorzichtig zich zoover op, dat de lichte onderzijde zichtbaar werd en onmiddellijk knalden een viertal schoten

Op die schoten volgde een geweldig geplas en toen nep de Hindoe, die het vleesch in hel water had geworpen, opeens verschrikt uit:

• it den weg, sahib, hij komt!

Op zij, in de hoornen! riep Xalla.

Allen sprongen op en vlogen de boomen in. Het was tijd ook, want beneden ontstond nu een

mil" 'I u he'f!'cele boscl|j° 'l"> grond

moest, lakken, bladeren en klonten slijk vlogen

«««••alle kanten en iets als een orkaan ging onder hen heen, door het groen een hreede vore makend en alles verwoestend.

Dit alles was slechts een paar seconden werks,

Sluiten