Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toen werd het stil, behalve een dof gebrnl op een paar honderd pas achter hen.

- Hij wentelt zich in zijn laatste stuiptrekkingen , zei Nalla , die van zijne plaats in den boom naar een plek groen keek, welke als door den wind bewogen werd.

— En daar is de andere! riep Anioedoe uit, naar het meer wijzend.

Daar dreef de andere krokodil als een gevelde boom.

Toen alles stil geworden was, daalde men af en ging behoedzaam kijken. De krokodil lag in een massa slijk en biezen, planten en takken, alles met bloed bespat, dood; er was geen teeken van leven meer in te bespeuren.

Zij namen het dier, dat de meesten voor het eerst zagen , eens goed op en gingen toen naar het paviljoen om te ontbijten.

Daarna ving de jacht eerst aan en vele eenden en talingen moesten het ontgelden dien dag, doch krokodillen kreeg men niet meer te zien.

XVIII.

EEN LEELIJKE TIJDING.

Dien middag, na het diner, bracht YVitsen, op aanstoken van de anderen, op behendige wijze het gesprek op de geschiedenis van C'eylon , op de oor-

Sluiten