Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\nn één van mijne lieden liet geringste zal vernemen. \ oorloopig behoeft gij u niet ongerust te maken; gij zult van avond even veilig zijn als gisteren en vannacht even gerust kunnen slapen als den afgeloopen nacht. Alles zal verder van de omstandigheden afhangen.

Als verplet door het onverwachte van den slag stonden onze vrienden elkander aan te kijken. Net kwam zoo opeens en zij hadden zich zóó veilig gewaand. Maar er viel niets aan te doen en zij waren nog veiheugd, dat hun gastheer er wat op gevonden had.

/ij namen hartelijk afscheid van den bankier en volgden Nalln terstond, die hen naar het paviljoen aan het meer bracht.

— Ziezoo, hier zijt gij veilig, zeide hij; de bedienden zullen u alles bezorgen wat gij noodig hebt en er zal niet de meeste zorg over u gewaakt worden. Blijf hier gerust tot ik weder kom, want om geen argwaan op te wekken, moet ik terug.

Hij drukte hun de hand en ging heen, ditmaal gezeten op een olifant, welken een bediende had gebracht, en onze vrienden bleven alleen.

Inmiddels hadden de bedienden de slaapkamers in orde gemaakt en evenals het eiken avond gewoonte was, koffie, suikergoed en sigaren binnen gebracht, en gepresenteerd.

Op het terras van het paviljoen, dat zich voor de zaal uitstrekte, genoten zij van een heerlijken avond. Het was hier weer geheel iets vreemds. Met meer lag spiegelglad vóór hen en millioenen sterren flon-

Sluiten