Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Gij geeft ons de hoop weer, zei Witsen.

— Hebt gij mij niet het leven gered? vroegNalla eenvoudig, glimlachend; laten wij er niet meer over praten; de Engelschen zullen u niet krijgen.

Toen hij vertrok zeide hij:

— Het is te warm om de deur van dit terras te sluiten, laat ze gerust open; ik zal u een schildwacht geven, waarop ge u gerust kunt vertrouwen.

Een oogenblik later leidde een der bedienden een kolossalen olifant voor het paviljoen op het terras.

— Nirwana, zei Nalla tot den kolossus, ga daar liggen en houdt de wacht. Verstalt ge? En laat niemand door!

De olifant bewoog zijn groote ooren en knipte met de oogen ten teeken dat hij liet begreep, toen legde hij zich voor de open deur neer, zoodat zijn groot lichaam het onderste gedeelte der opening bijna dekte en begon welbehaaglijk op een bos suikerriet te kauwen.

Al kwamen er nu ook tijgers of slangen, zei Nalla, geen dier, geen mensch zal hier binnenkomen. Hij nam afscheid en vertrok, op een anderen olifant

gezeten, in een draf.

— Tot morgen dus, zeide hij.

— Tot morgen ! herhaalden allen.

hirwantt groette haar meester door hem zijn snuit toe te steken en hem langs het gezicht te strijken.

Sluiten