Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XX

IX DE HOI WVALLEX VAX DEX TEMPEL

Inderdaad was het niet denkbaar, dat de Engelschen liunne nasporingen tot daar zouden uitstrekken en al hadden zij er lust in gehad de ruïne te doorzoeken, dan zouden zij toch geen spoor van onze avonturiers hebben gevonden. Want de plaats waar Xalla hen bracht, kon alleen bekend zijn aan iemand die dezen ouden tempel goed kende. Geen hngelschman zou zich, zonder gids, in dit labvnnth van gangen en trappen hebben gewaagd, waaruit het onmogelijk zou geweest zijn te komen.' , u"1,cn Z,J °°k «'<1 een inboorling dwongen hun als gids te dienen, zou deze hen zoo kunnen misleiden, dat zij geen stap vorderden.

Toen Xalla hun dit had uitgelegd, gebruikten onze vrienden met groote eetlust het medegenomen maal en legden zich toen ter ruste in een

soort van onderaardsche kamer, waar het heerlijk koel was.

-- -Ie zou zeggen, waarom die lui vroeger zoo m den grond bouwden? zei Prinsloo.

— -In, misschien wegens de hitte, zei Witsen, maar al deze vertrekken schijnen met elkaar in verbinding te staan. Mei, je wel gezien, dat hier

Sluiten