Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Dat begrijp ik niet, zei hij. Wat is dat?

Laten wij de anderen wekken, zei Prinsloo; ik weet niet, wat ik hoor.

Knkele oogenblikken waren voldoende 0111 de anderen te wekken en nu zaten allen doodstil en niet ingehouden adem te luisteren.

1 it die sombere gewelven steeg een onduidelijk geluid op , dat 1111 eens op het gonzen van een aantal

op een afstand gehoorde geleek, dan weer

op het voorbijtrekken van een kolonne.

Opeens zag men in de hoogte een zwak licht.

De gaten , zei \\ itsen en stond op.

Allen volgden zijn voorbeeld.

E11 plotseling werden de gaten, welke zij dien morgen in den muur hadden gezien, verlicht. Iets als vuurwerk schoot, ver voor hen uit, rond, spatte en slingerde in alle richtingen en in een oogwenk was alles vóór hen in een groen licht gehuld, dat weer verdween om plaats te maken voor wit licht. E11 dit bleef.

Sprakeloos van verbazing stonden zij daar en zagen dat zij vóór zich, op een grooten afstand, de verlichte ruimte van een tempel hadden. En in dien tempel scheen feest te zijn, want zij zagen daar niet anders dan naakte menschen door elkaar krioelen, of waren het beelden, dit; niet leven be-'ield waren?

Het ontzachlijk groote gewelf, waarin zij neerzagen was geheel verlicht en zij konden de gebeeldhouwde kolommen zien, welke het gewelf schraagden, de cariatiden, de architraven, de kapiteelen, beeldhouwwerk, fresco's, standbeelden van rood en zwart

Vas Hu.kn Diamanten en Paarlen. .

Sluiten