Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/Ij" "lakker verloor, past volkomen, kijk maar!

— Het is zoo, zei Dubois, maar dan..'..

— Wat bedoelt gij? vroeg Nalla.

— W el, zei W itsen , gij moet weten , dat wij naar de beschrijving van een onzer landslieden, die lang geleden hier reisde, deze plaats herkennen

Dat is wonderlijk, zei Nalla, want ik wist van het bestaan van deze uitgedroogde rivier niets af.

, " er ki"> g^'» twijfel bestaan, zei Witsen, want de geheele beschrijving past volkomen. Maar dan moeten wij voorzichtig zijn, want toen zij eene poging deden om er over te komen, kwam de eerste, die er zich in waagde, om, zooals ik „ vroeger verteld heb.

— CJeen wonder, zei Nalla, daar moet het wemelen van krokodillen en tijgers, slangen, panters en wat al meer.

— Moeien wij er echter over? vroeg Witsen.

— -bi, zei Nalla, want wij hebben de Engelschen achter ons aan alle kanten.

— Zoodat ons geen uitweg overblijft dan deze» vroeg rnnsloo.

Geen andere, zei Nalla.

— I )an moet het!

Ja, en er is nog een reden om er over te gaan, zeidc Nalla, als wij hier over kunnen komen, \erllezen de Kngelschen ons spoor en aan de andere zijde zullen waarschijnlijk geen Kngelschen zijn.

— Waar komen wij, als wij aan de andere zijde zijn ? J

Sluiten