Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In <le bergen die Candy omringen, zei Nalla.

\\ itsen wierp de anderen een veel beteekenenden

blik toe.

Kr loopt daar een zijtak van de MahavelliGanga en als wij die volgen komen wij uit waar gij uw reis begonnen zijt, zei Nalla.

" zijtak van de Mahavelli-Ganga , mompelde Witsen, voor wien een licht opging, drommels, wij hebben ons door de hoofdrivier laten verschalken, terwijl wij den zijtak moesten hebben.

Prinsloo mat den afstand.

— Kunnen wij geen verbinding maken niet den anderen oever, boven deze wildernis?

Nalla schudde het hoofd.

Daar zie ik geen kans op, zeide hij.

Dan maar hakken, een weg er in hakken, zei Prinsloo, hebben wij een bijl?

— -Ia, een, zei Amoedoe.

— Vooruit dan, zei Prinsloo.

Ilij, Amoedoe en Ramassy daalden langs den stijlen oever naar beneden en Prinsloo begon te hakken.

Maar dat ging langzaam. Wanneer liet hoornen geweest waren, welke zij moesten omhouwen, zou liet wel gegaan zijn, maar de bijl ontmoette hier geen tegenstand. Als het ijzer neerkwam week alles en werd er niets omgehouwen.

Met het mes, zei Amoedoe.

Ilij en Hamassy grepen hun lues en begonnen te snijden, terwijl zij de planten tegelijk wegtrokken.

Sluiten