Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Wij zouden anders wel met hen klaar komen, zei 1'rinsloo; er waren slechts twintig rooineks.

— Als het niet noodig is moeten we geen alarm maken, zei Nalla; we zouden ons het geheele leger op den hals halen.

XXIV VERVOLGD.

Zij gingen op marsch en daar het middag was,

werd er goed uitgekeken. Ramassy en Nalla gingen . i

111 de voorhoede, als spits, een honderd pas voor de anderen uit, die hen goed in het oog zouden houden, zoodra zij hieven staan, zich snel zouden verbergen. Amoedoe maakte de achterhoede uit op eenzelfden afstand.

Inmiddels had de officier met zijn patrouille van twintig man vergeefsche pogingen gedaan 0111 een plaats te vinden, waar hij den overtocht kon bewerkstelligen over u Haafners kanaal", en was toen op zijn schreden teruggekeerd met de bedoeling den visscher op te zoeken. Toen hij op de plek kwam waar de ontmoeting met Amoedoe had plaats gehad, zocht hij dezen te vergeefs en besloot zijn mannen een korte rust te gunnen. Daar het warm was, keken zij naar een schaduwrijk plekje om en kwamen

Sluiten