Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in hetzelfde boschje terecht, waar onze avonturiers gerust hadden.

Nauwelijks waren zij daarin, toen de soldaten elkander opmerkzaam maakten op de duidelijke sporen van een verblijf aldaar. De sergeant riep zijn officier er bij en er werd krijgsraad gehouden. Het resultaat was, dat de Boeren, welke zij zochten, hier gekampeerd hadden en zij hen waren voorbijgeloopen.

De officier was woedend en gaf daaraan in krachtige bewoordingen lucht, maar dat hielp hem niet en terwijl de mannen rustten, beraadslaagde de officier met den onderofficier wat zij zouden doen.

Zij begrepen volkomen, dat zij door dien visscher oiu den tuin waren geleid en de officier zwoer hem een dure wraak, als hij hem in handen kreeg.

Na een uur rust brak hij op en begon de achtervolging. Er liep slechts één weg en dien zouden zij wel gevolgd hebben; derhalve was het gemakkelijk genoeg.

Tegen den avond hielden onze avonturiers een korte rust, daar zij voornemens waren den nacht door te marcheeren. Zij kozen, op raad van Witsen , daartoe een hoogte uit, vanwaar zij elk naderend wezen op een Hinken afstand konden zien en zaten een korte poos gezellig bijeen, toen Amoedoeopeens achter hen wees naar een punt, waar een vuur zichtbaar werd.

Wat kon dat zijn?

Nalla dacht dat het kaneelschillers waren, die

Sluiten