Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vader durven terugkeeren en bovendien mij kennen ze niet, want ik maak mij onkenbaar, kijk maar, zóó.

Hij ontdeed zich van al zijn kleederen op een brecden gordel na en zag er toen uit zooals in dien nacht op het vlot.

Nu vooruit, zei \\ itsen en de vijf avonturiers slopen den heuvel af in de richting van het brandende kampvuur.

XXV. HANDS UP!

De Engclschen lagen in kalme rust rondom het vrij groote wachtvuur, dat zij hadden aangelegd en zij hadden niet eens een schildwacht uitgezet. Zij rookten en praatten en dommelden hier en daar reeds in. Het kwam niet eens in hen op, dat zij eenig gevaar hadden te duchten van de Boeren, welke zij vervolgden. Witsen had goed geraden want de officier had rust bevolen tot middernacht, dan zou men weer opbreken.

I oen onze avonturiers de kampplaats genaderd waren, overzagen zij terstond den gunstigen toestand.

Allen tegelijk vuren, over hunne hoofden heen, zei I rinsloo en dan ze opvorderen zich over te geven; de geweren staan daar aan rotten. Twee

Sluiten