Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van ons snellen daarheen en zorgen dat zij ze niet kunnen naderen. Wie er heen wil doordringen en de handen niet wil opsteken, schieten wij neer; de anderen blijven op hun plaats in reserve. Alles goed begrepen, Amoedoe ook?

Allen knikten.

— Vooruit dan. Aan, vuur!

liet salvo klonk schrikbarend in de nachtelijke stilte; de Engelschen sprongen op, stieten kreten van schrik jiit, maar bleven toen als verlamd staan. I''n toen donderde Prinsloo hun met zijn zware stem toe:

— Hands up!

Tegelijk vertoonden hij en Witsen zich met aangelegde geweren in den lichtkring en op hetzelfde oogenblik zagen de verbaasde soldaten twee andere Hoeren bij de geweren, eveneens met aangelegde geweren.

De sergeant stiet een vloek uit en snelde naar de geweren, toen een schot kraakte en hij neerviel.

— Hands up! donderde Prinsloo nogmaals.

De soldaten staken als op commando de handen op en de officier volgde knarsetandend hun voorbeeld.

Amoedoe, ga gij bij de geweren, zei Prinsloo, en jelui hier, jongens. En nu uitkleeden!

— 1 itkleeden ? vroeg de officier.

— Ja, uitkleeden, gebood Prinsloo.

De soldaten, steeds door de loopen der vier geweren bedreigd, begonnen zich uit te kleeden.

— De kleederen in het vuur! gebood Prinsloo.

Sluiten