Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij had gelijk, twee zakjes, het een niet diamanten liet ander met paarlen die juist boven op lagen waren gebarsten; daaronder lagen er nog meer.

De losse diamanten en paarlen werden uitgezocht en in hunne zakdoeken geknoopt, toen de andere er uitgenomen en bekeken. De paarlen vooral waren zeer schoon en diamanten waren er van allerlei kleur.

Niemand dacht meer aan slapen; zij konden er niet genoeg van krijgen naar liiin schat te kijken en de waarde te taxeeren, de steenen te bewonderen.

Xalla maande echter tot bedaardheid aan en drong er bij allen op aan, toch rust te nemen. Slechts noode gingen zij er toe over, maar zij sliepen of niet, of zeer onrustig en iedereen was blijde, dat de zon onderging en zij opweg konden gaan. Ieder stak een gedeelte van den schat in den zak en toen werd de kist in het water geworpen.

— Met is een bizonder mooie kist zei Xalla. let goed op, waar hij gezonken is, Ramassy; we zullen hem later halen, want ik wil hem graag hebben.

XXVII

„VOOR l)K HOER EX!"

1 oen zij den volgenden morgen weder rust namen en op een goed verborgen plaats hun bivak hadden opgeslagen , zeide Witsen :

.

Sluiten