Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Neen, zei Prinsloo gij en Ramassy rekenen toch ook mede.

— O, neen, volstrekt niet! riep Nalla lachend uit, wat zou ik met die dingen doen? Ik heb alles wat mijn hart begeert. En wat Ramassy betreft, als hij een rijk man was, zou hij niet langer mijn vertrouwde Ramassy zijn, nietwaar Ramassy?

— Wat zou ik er mee doen? vroeg de Hindoe glimlachend. Ik zeg op mijn beurt: ik heb alles, wat ik begeer en wensch niets anders te zijn dan ik ben.

— Bovendien, zeide Nalla, zijt gij het binnenland ingekomen met liet doel dien schat te zoeken en derhalve komt hij u toe.

— Neen, zei Prinsloo ontevreden, dat gaat niet; ik kan het denkbeeld niet verdragen, dat ik niet met u zou deelen. (Jij hebt niet ons in de gevaren gedeeld en behoort ook van de voordeeion te genieten. Ramassy b.v. zal toch zoo'n som niet versmaden , die hem in staat stelt geheel onafhankelijk te leven.

— Ik heb al wat ik begeer, sahibs, zei Ramassy.

Maar de vrienden bleven aanhouden.

— Daar hebt ge b.v. Amoedoe, zei Witsen, die krijgt evenzeer zijn deel en denkt ge, dat hij weigeren zal ?

Tot aller verbazing zeide Amoedoe:

— Wat zou ik er mede doen, sahibs? liet zou mij slechts ongelukkig maken. Ik zou deze parelen en diamanten nimmer dan in het diepste geheim

Sluiten