Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— ^ oor de Boeren, zei Ainoedoe, op zijn beurt, en 11 ij voegde zijn zakjes er bij.

— Wel, zei 1'rinsloo, daaraan had ik niet gedacht, dat is een heerlijk idee. Gij geeft dus deze paarlen en diamanten aan ons, ten behoeve van den oorlog?

— .Ia, klonk het uit drie monden.

— \oor de Boeren dan, zei Prinsloo, zijn beide zakjes er l>ij voegend. Ik heb het niet noodig. Ook zonder die dingen kom ik er wel.

— Hoera, riep Witsen, voor de Boeren!

En ook Dubois en Coetzee herhaalden:

— ^ oor dc Boeren , en schoven hun aandeel er bij.

Daar lag de geheele schat weer op een hoopje.

— A rienden, zei \\ itsen, met een stem, trillende van ontroering, in naam der verdrukte en mishandelde Boeren, welke wij vertegenwoordigen , danken wij u voor uwe vorstelijke gave. Gij hebt daardoor edel gehandeld en zult geruimen tijd het voortzetten van den oorlog mogelijk maken. \\ ant gij weet het: «geld is de ziel van den oorlog." Leve Cevlon en de edelmoedige Singaleezen!

Zijn drie vrienden herhaalden dien kreet.

— Leve de Boeren! riep Nalla.

Kn Ramassy en Amoedoe riepen niet geestdrift:

— Leve de Boeren!

Sluiten