Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXVIII

O M 81 N G E L 1).

— Laten we nu eens praten, zei Prinsloo en beraadslagen hoe wij naar de kust zullen komen; wij zijn er nog een daginarsch van af. Xalla en Anioedoe, uw raad hebben wij daarbij vooral noodig.

— Voor we iets kunnen zeggen, zei Xalla, dienen we eerst te weten hoe het ginds staat en daarom stel ik voor, dat Ramassy op nieuws uitgaat naar het eerste het beste dorp, terwijl Anioedoe zijn vader gaat opzoeken. Wij moeten ons niet aan de kust wagen, als gij niet verborgen kunt blijven of ineens scheep kunt gaan.

Daarop viel niets af te dingen; hunne tegenwoordige schuilplaats was goed en men mocht niet, zonder te weten hoe het aan de kust was gesteld, voortgaan; men zou dan het gevaar blindelings te gemoet kunnen loopen.

Ramassy vertrok naar de eene zijde en Anioedoe naar de andere en op voorstel van Xalla gingen de anderen slapen. II ij zelf sliep niet, maar stond toen de anderen sliepen stil op en stelde zich verdekt op, zoodat hij den geheelen omtrek kon overzien.

Kerst kwam tegen den middag Ramassy terug. II ij vertelde dat de Engelschen, welke zij overrompeld

Sluiten