Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hadden, de geheele streek in beroering hadden gebracht. Overal liepen patrouilles, overal waren posten uitgezet. Anioedoe, die geloopen had als een bolis (hardlooper) verscheen eerst tegen den avond. Ilij bevestigde wat Ramassy had medegedeeld. Zelfs op het strand waren posten nitgezet. Toch was het hem gehikt zijn vader te spreken. Deze had hem den raad gegeven in den eerstvolgenden nacht door de posten heen te sluipen en naar een plaats aan de kust te trekken , welke hij hem duidelijk had aangegeven. Daar zou hij zorgen met zijn catiniaron te liggen; zij moesten daarna terstond scheep gaan. Een klein stoomschip, door Nalla's vader gezonden, kruiste in den omtrek 0111 hen op te nemen, liet was een jacht, een pleiziervaartuig waarop de bankier zelf zich bevond. Op deze wijze kregen de Engelsehen geen argwaan. Op dat jacht hadden zij geen verdenking. Zij waren overtuigd, dat de vluchtelingen naar de kust zouden pogen te ontsnappen en hadden daarom de geheele streek als het ware afgezet.

— Derhalve zijn wij omsingeld? vroeg Prinsloo.

— .la, zei Witsel», zij schijnen ons te willen vastkeeren.

— Ik ben onder de Wet menigmaal omsingeld geweest, zei Prinsloo.

— Wanneer zal uw vader daar wachten? vroeg Nalla.

— lieden nacht, zei Anioedoe.

— Dat kunnen we niet meer bereiken, zei Nalla.

— Ja, heer en eiken volgenden nacht, voegde Anioedoe er aan toe.

Sluiten