Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vraag ik je nogmaals, sergeant Knox, of je daar niets van weet.

— Niets mijnheer, herhaalde de ontstelde onderofficier. Ik kan niets anders zeggen, dan dat ik regelrecht van de post kom, nietwaar kerels?

— Ja, klonk het vast uit zes monden.

— Daar speelt de satan mede! riep de officier. Onder-officier Hunter, zeide hij, zich omwendende, begrijp jij daar iets van?

— Neen, mijnheer, niets, zei de andere onderofficier.

— Kan een der kerels een aardigheid hebben uitgehaald?

— Onmogelijk, mijnheer, zij sliepen allen reeds lang en (voegde hij er zachter bij), van zulk brutaal, oneerbiedig soort hebben we er geen een in de sectie.

— Maar hoe verklaar je liet gebeurde dan?

— Ik kan het niet verklaren, mijnheer, ik begrijp er niets van.

Daar bleef het voorloopig bij.

Intusschen trokken onze avonturiers ongezien dooide donga voort, tot zij aan de plaats gekomen waren , die hun van verre toescheen als een doodloopcnde plek. Tot hunne verrassing echter was het slechts eene bocht. De donga liep hier uit in een andere spleet van den bodem, die niet de eerste op dat punt een stompen hoek vormde. De tweede stond echter vol water, wat niet belette, dat men er in doordrong om de reis voort te zetten. Hier en daar waren weder zijspleten, die slechts kort en nauw

Sluiten