Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren, maar droog en een daarvan kozen zij uit, om den dag in door te brengen. Zij zoehtteii een plek uit, waar boven aan den rand de meeste planten gloeiden en aten wat. Slapen durfde echter niemand , uit vrees dat de Engelschen op liet denkbeeld mochten komen hen te gaan zoeken. Maar de Engelsche officier tfreeg die gedachte niet. Hij wist niet wat hij van de zaak moest denken en was het meest geneigd , het als een onbehoorlijke grap van een der soldaten te beschouwen.

XXX DOORGEBROKEN.

Xog was het niet geheel donker, of Anioedoe ging op verkenning uit. Xu kwam het er op aan; want dezen nacht moesten zij het strand bereiken en zich inschepen. Zou dat gelukken? Zou op het laatste oogenblik de met zooveel moeite verkregen vrijheid niet veranderen in gevangenschap?

Het kreeg er allen schijn van ; want toen Amoedoe terugkwam, deelde hij mede, dat het strand overal van afstand tot afstand met. soldaten was bezet.

— Dat begrepen we, zei Witsen.

Prinsloo knikte.

lk'teekent niets, als het maar donker wordt,

Sluiten