Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het te voren was weer visschen in het schijnsel van den rossen gloed der fakkel, terwijl Amoedoe vroolijker dan ooit zong.

Men kan begrijpen niet welk een vreugde Xatjara Chetty zijn zoon in de armen sloot. Hij had aanhoudend in doodsangst verkeerd, dat hem iets kon overkomen en de dood van Raniassy was een bewijs dat hij reden had bevreesd te zijn. IIij wist van vreugde niet wat hij zou doen.

Kn wat was hij er trotsch op, dat de ontvluchting der Boeren gelukt was. Hij werd het niet moe om naar de verhalen te luisteren, welke de vier ontvluchten deden en waaruit het overleg en de moed van Nalla zoo duidelijk uitkwamen. De dood van Raniassy was de eenige wanklank in de vreugde van dien avond.

De oude heer keek niet weinig verwonderd, toen hij van den schat hoorde en toen men hem de paarlen en diamanten liet zien, ontwaakte de handelaar in hem. Hij vroeg wat zij van plan waren met hun schat te doen en toen zij verklaarden van plan te zijn, ze in Parijs te gelde te maken, taxeerde hij de waarde en stelde voor, dat hij ze zou koopen voor een millioen gulden.

Beter konden zij niet wcnschen en zoo gingen de paarlen en diamanten over in bezit van Natjara Chetty, terwijl onze avonturiers een click (kassiersbriefje) ontvingen op zijn bankier te Parijs, om aan Witsen een millioen gulden uit te betalen. In de wolken van vreugde gingen zij dien avond slapen.

Sluiten