Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Zanik niet, kind!" riep Gustaaf uit. „Zeker omdat Artis het kortste woord is, niet waar?"

„Dat weet ik niet," hernam Rosa schouderophalend, „daar heeft ma mij niets van gezegd."

Gustaaf dacht even na.

„Maar dat vind ik toch gek!" riep hij eensklaps uit.

„Wat?" vroeg Rosa, verwonderd rondziende.

„Wel, dien tuin moesten ze dan liever Natura noemen," meende Gustaaf.

„Waarom?" vroeg Rosa.

„Begrijp je dat niet?" zeide Gustaaf eenigszins minachtend. „Och, dat komt omdat je een meisje bent."

„Meisjes zijn volstrekt niet dommer dan jongens!" riep Rosa ijverig uit. „Jan Henkes en Willem Levelt zijn een jaar ouder dan ik en veel dommer, hoor! Meester heeft het zelf gezegd!

„Maak je maar niet zoo dik," zeide Gustaaf, „je bent zoo wijs als Salomo's kat. Ts 't nu goed!"

„En jij bent een flauwe jongen," hernam Rosa, terwijl zij aanstalten maakte om weg te gaan. „Ga jij maar eten!"

„Maar wil je niet eens hooren wat ik daar

Sluiten