Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

straks bedoelde, voordat je zoo boos werd?" vroeg Gustaaf, die graag een toehoorster had om nu en dan zijn wijsheid te laten lachten.

„Nu, wat dan?" vroeg Rosa, die toch wel eens wilde hooren wat hij te vertellen had.

„Wel, die tuin heet „Natuur overtreft kunst," en ze noemen hem „Kunst", legde Gustaaf deftig uit. „Dat vind ik erg gek, 't is nu net alsof ze de kunst boven de natuur stellen en. ... *

„Och, ik geloof, dat je over allerlei dingen praat, waarvan je evenmin verstand hebt als ik!" riep Rosa lachend uit. „En ik vind je erg vervelend ook! Je moet het maar eens in Amsterdan aan de menschen vragen!"

„Ga je weg?" vroeg Gustaaf, een weinig bedremmeld dat zijn fraaie uitlegging aldus werd opgenomen.

„Zeker, 't is vast al lang over vieren;jij moet ook naar huis."

„Zeg eens, Roos, waarom mag Nanni toch niet mee?" vroeg hjj terwijl hij een eindje met haar meeliep.

„Och, Nanni is altijd zoo vreemd," zeide Rosa schouderophalend, „ze wou mij niets zeggen."

„0, ik dacht, dat ze op school wat uit had

Sluiten