Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lukkig gaat ko ook mee, en die heeft mij beloofd allerlei lekkers mee te nemen, en dan zullen wij zelf maar voor de wilde dieren spelen, want Gus zal hun genoeg geven!"

„Ik wou dat de nacht al om was!" bekende Cato. „Ik denk dat ik van pleizier niet kan slapen!"

„Wat zal die arme Nanni bedroefd zijn," hernam Rosa peinzend. „Och, ik wou toch, dat ze ook meeging!"

„Ik niet!" riep Gustaaf uit.

„Hé, waarom niet?" vroeg Rosa verwonderd.

„Omdat ze altijd even driftig en onaardig is," zeide Gustaaf bedaard; „ze zou zeker elk oogenblik boos worden."

„Nu ja, maar ik vind het toch jammer, dat ze er niet bij is," zeide Mina; sik zou heel Frankendaal wel mee willen nemen, zoo ben ik in mijn schik!"

„Hoeveel wagens zouden er dan achter de locomotief moeten!" riep Gustaaf uit. „Dan moest jij maar in den steenkolenwagen gaan zitten, Mina!"

„En jij op den schoorsteen van de locomotief!" riep Mina lachend uit. „Wat zou dat mooi staan; je zaagt zeker zoo zwart als een neger, als je in Amsterdam kwaamt."

Sluiten