Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staan. „Hierin, jongelui; dat is het paleis van de nijlpaarden."

„Wat een groot huis!" riep Rosa verwonderd uit. „'t Is veel grooter dan het huisje van vrouw Berens bij ons op 't dorp!"

„De nijlpaarden zijn ook veel grooter dan vrouw Berens," zeide de heer Ebels vroolijk. „Kijk maar eens; wat zegje van zulk een mondje!"

Juist opende een der dieren den bek en onwillekeurig traden de kinderen een paar schreden achteruit, toen zij dien opengesperden muil boven het water zagen uitkomen.

„Hè, hoe akelig," zeide Rosa huiverend.

Jk zou ze wel eens uit het water willen zien," zeide Gustaaf aan meester Struis. „Zouden ze er niet eens uitkomen?"

De oppasser, die in het hok bezig was, beloofde dat hij ze ei; eens zou laten uitkomen, en 't duurde dan ook niet lang of het mannetje kwam langzaam uit het water en liep het hok binnen.

„Wat is dat dier groot!" riep Ko uit.

„En wat heeft het korte pooten!" voegde Gustaaf er bij.

„'t Lijkt wel een groot, heel groot varken," meende Mina.

Sluiten