Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iemand behalve voor den zoon, dien zij in geen tien jaren gezien had.

„Dat is een treurige aankomst, moedertje," zeide hij opgewekt toen hij haar zag. „Ik had nog al gedacht u zoo te verrassen!"

„Wel jongen ('t was een man van veertig jaren, maar de oude vrouw beschouwde hem nog als een kind), ik ben veel te blij dat ik je zie, om aan iets anders te kunnen denken! Wel, wel, wat heb ik naar je verlangd!"

't Was een heele drukte in het kleine huisje; de buren kwamen in en uit loopen en deden vrouw Berens honderd vragen, die deze echter niet kon beantwoorden, want zij had haren zoon nog niet verder kunnen spreken. Maar Nanni zou misschien meer kunnen vertellen. Waar was Nanni?

Niemand wist het, niemand' had haar gezien, niemand wist waar zij gebleven was!

's Avonds om halftien kwam de trein aan, waarmee de kinderen uit Amsterdam terug zouden komen.

„Mij dunkt, ,Nanni moest nu toch al hier zijn," meende de oudste tante eenigszins wrevelig.

„Ze is misschien even bij een der vriendinnetjes

Sluiten