Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ze kan zich bijna niet bewegen, je hangt heelemaal tegen haar aan," waarschuwde Jet Mies op zijde trekkend.

„Doe je 't nu, of doe je het niet?" vroeg Jeanne verwonderd.

Nora antwoordde niet, maar nam de schaar en begon de touwtjes door te knippen waarmee het papier om de trommel vastgemaakt was. Zij haastte zich niet bijzonder met dat werk, maar eindelijk was het toch gereed, en nu werd het deksel opengeslagen en vertoonde zich al de heerlijkheid, die er in verborgen was, aan de oogen der verlangende meisjes.

„Daar is de brief," zeide Mies, terwijl zij het papier opnam, en het edelmoedig aan Nora overreikte.

„'t Ziet er lekker uit," meende Jeanne, met haar neus snuffelend.

„Niet aankomen!" riep Jet, terwijl zij Kee terugtrok.

„Ik wees er alleen maar naar!" verontschuldigde deze zich.

„Komaan dan, Nora," riep Jo.

„Wat voer je nu uit?" vroeg Jeanne verbaasd, toen zij zag dat Nora doodbedaard de trommel

Sluiten