Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dichtdeed en er haar hand op legde. „Verdeel je nu niet?"

„Doe je 't liever vanavond, ga dan je gang," zeide Jet edelmoedig.

„Ik ben niet van plan om mijn lekkers (zij drukte op dat woordje mijn) te verdeelen," zeide Nora langzaam.

„Hé, waarom niet?" riep Mies verwonderd uit.

„Daarom niet," zeide Nora; „ik wil van jullie lekkers ook niets hebben, en geef jullie niets van het mijne!"

„Dat's gemeen!" riep Jeanne driftig uit. „En je hebt het beloofd!"

.„Dat is niet waar," hernam Nora. „Vraag maar aan Jet, of ik het wel beloofd heb! Ik heb niets geantwoord."

„Ze heeft gelijk," zeide Jet, „belooft heeft ze 't niet. Maar ik dacht niet, dat je zoo gniepig zoudt doen!"

„Is dat gniepig! Omdat ik niet wil, dat jullie opeten wat mijn Mama mij stuurt, daarom schelden jullie me uit!" riep Nora uit. „Ik weet zeker dat ik veel meer van huis krijgen zal dan jullie, en dan zou ik er bij te kort komen!"

„Weet je wat, spook van een meid," zeide

Sluiten