Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jo sprong er in, en Jet en Jeanne hadden juist tijd om op den rand te gaan zitten, toen de deur van het kabinetje open werd geduwd en de juffrouw binnenkwam.

„Hé, meisjes, al op!" zeide zij verwonderd... „Hoe kom jullie zoo vlug?"

„Och, juffrouw, de zon heeft ons uit bed geschenen," zeide Jet.

„Nu, dat's goed, maar 't schijnt dat de drie anderen nog stevig in de rust zijn," hernam de juffrouw.

„Ja ze slapen als ossen!" riep Jeanne onrustig uit.

„Ik zou je raden niet op dien rand te gaan zitten," zeide de juffrouw, terwijl zij naar de bedden ging, waarin de poppen lagen.

„Ai! O! Ach!" riep Jo eensklaps uit, die dit door haar ooghaartjes had gezien, en zij begon eensklaps met haar armen te zwaaien.

Aanstonds ging de juffrouw naar het ledikant van Jo en vroeg wat er aan scheelde?

„Och, juf, ik droomde van .. . muizen . . . neen van ratten! En ik dacht dat ze aan mijn grooten teen knabbelden," riep Jo uit.

„Kom kind, wees verstandig; er zijn hier

Sluiten