Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen ratten," zeide de juffrouw geruststellend.

„Maar toch wel muizen," jammerde Jo.

„Hoe kom je aan die gekheden?" vroeg de juffrouw verwonderd. „Er zijn evenmin muizen, en dan zijn er immers twee katten."

„Heusch niet, juf?" vroeg Jo.

„Wees maar gerust, Jo," antwoordde de juffrouw. „En sta nu maar gauw op, want 't is tijd, en ik moet op de andere zaal ook nog wezen. Jet en Kee, jullie zult Mies en Jeanne wel roepen, niet waar?"

„0 ja, juffrouw!' riepen beiden vroolijk uit. „Ik zal haar in haar neus bijten, als ze niet wakker worden;" voegde Kee er bij, toen de juffrouw weg was.

„Ik maak je mijn compliment, Jo, je hebt je kranig gehouden," zeide Jet nu.

„Niet waar?" vroeg deze vergenoegd. „Ja, ik heb mijn best gedaan; 't was benauwend, toen ze daar zoo naar jullie toekwam."

„Als ik prijsjes ga geven, krijg jij een eerste voor slimheid," zeide Kee.

„Ik hoop, dat ze maar gauw terugkomen," hernam Jet, „want als we moeten ontbijten, ziet het er gekker uit."

Sluiten