Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Maar dan niet meer," riep Jet uit.

„Strooi wat over de bolussen," zeide Kee lachend.

„Gauw, meisjes, daar komt juf!" riep Jeanne, het kabinetje binnenstormende; „ze is midden op de trap."

„Hier, luilekkerland!" riep Mies, sloeg het deksel van de trommel dicht en gooide haar in den hoek van de kast, waaruit zij haar te voorschijn had gehaald. Door de woestheid, waarmede zij dit deed, scheurde het zakje van de sjalappenpoeder, en vloog het overschot in het rond.

„Dat akelige goed!" riep Kee, terwijl zij een paar keeren niesde.

„Komt toch mee," zeide Jeanne, Jet en Mies naar de andere kamer trekkend; „juf zal anders vragen, wat of je in het kabinetje doet."

„Kee, nies toch niet zoo," waarschuwde Jet haar; „ze kunnen je buiten wel hooren."

„Ik kan het niet helpen," klaagde Kee; „dat akelige goed is in mijn neus gevlogen."

„Zwijg er dan toch over," riep Jeanne half luid, „daar is juf!"

De juffrouw kwam de slaapzaal binnen, terwijl Kee nog steeds stond te niezen.

KLIMOP. 7

Sluiten