Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mies, terwijl zij in een hartelijk gelach uitbarstte.

„Houdt je dan toch stil, lachebek!" duwde Jet haar toe.

„Weldra was ons clubje met Jo buiten en speelde krijgertje, dat het een lust was om aan te zien.

Nora was, zoodra als Jo haar los had gelaten naar boven gesneld, waar zij zich braaf aan de lekkernijen te goed deed, weinig denkende wat haar boven het hoofd hing.

's Avonds om halfacht werd Kee door de juffrouw er aan herinnerd, dat zij vroeg naar bed zou gaan, en hoe smeekend zij de dame ook aankeek, er hielp niets aan, zij was zoo goed niet of zij moest naar boven gaan, en tot overmaat van verdriet ging een der secondantes mee om er haar lekker warm onder te stoppen.

„Maar, juf, ik zal stikken, als u het dek zoo instopt," klaagde Kee, terwijl zij alle moeite deed om haar handen boven te krijgen.

„Luister eens, Kee," zeide de juffrouw overredend, „als je er nu goed onderkruipt, ben je zeker morgen weer beter; je moet uitwasemen."

„Maar ik ben niet ziek, en dus hoef ik niet beter te worden," bromde Kee, onrustig heen en weder draaiend.

Sluiten