Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Jawel, maar als Jo aan haar sommen geholpen moet worden, dan spreekt ze wel," riep Nora uit. „Vanmiddag nog was ze heel goed op me en vroeg ze mij of ik haar wou helpen."

„Dan zal ik haar zeggen, dat ze 't je niet meer moet vragen," antwoordde Kee, na zich even bedacht te hebben.

„Och neen, neen, doe dat niet!" riep Nora verschrikt uit; „ik wou, dat jullie allemaal goed op mij werd!"

Kee zat nu wel een weinig in den brand, want 't was op het oogenblik toch al te gek om vrede te sluiten. Het antwoord werd haar echter bespaard, want de juffrouw kwam weer boven om eens te zien hoe 't met Kee was.

„0, Nora, doe de trommel met lekkers weg," zeide zij berispend, „je zult er Kee toch wel niets van willen geven ; het staat niet mooi haar er mee te plagen."

Nora kreeg een vuuiT00de kleur van schaamte en maakte zoo gauw mogelijk, dat zij met haar schat in het kabinetje kwam. Toen de juffrouw zag, dat Kee stil was blijven liggen ging zij tevreden heen, en riep Nora nog toe, dat zij over een kwartiertje beneden moest komen, want

Sluiten