Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jo er ieder een willen hebben! riep Nora eensklaps uit. „Als we naar bed gaan, zal ik het doen!"

„Och, ze houden er zoo erg veel niet van," zeide Kee, „en .. "

Daar luidde de schel, en Nora had nog even tijd om de trommel weg te brengen, toen er al voor de tweede maal gescheld werd.

Natuurlijk kon Nora weer niet eten, want waar een paar appelbollen zitten, daar is geen plaats voor een boterham. Ditmaal echter bedankte zij niet, zooals anders, maar trachtte haar ongemerkt onder haar boezelaar te verbergen.

„Wat gaat Nora nu uitrichten?" vroeg Mies fluisterend aan Jeanne, die ook met verwondering Nora's handeling gezien had.

„Ik weet niet; zou ze die in bed op willen eten?" vroeg Jeanne halfluid.

„Wat voer je uit?" vroeg Jo haar halfluid.

„St!" verzocht Nora, terwjjl zjj haar smeekend aanzag, „'t is voor Kee!"

„Waar komt die lievigheid zoo in eens vandaan?" pruttelde Jeanne.

„Kom wees nu stil," verzocht Jo haar; „wat kan 'tje schelen!"

Sluiten