Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Niet noodig," meende Jeanne, „als ze wat wil hebben zullen wij het haar wel geven!"

„Ik zou het zoo prettig vinden als jullie goed op mij wildet zijn, en ik met jullie mee mocht spelen," hernam Nora.

„Dat wil ik wel gelooven," zeide Mies snibbig, „je vindt het zeker erg vervelend om zoo alleen te zijn; 't is je verdiende loon."

„Maar als Nora goede vrienden wil worden, dan behoef jij niet zoo bijdehand te zijn," meende Jo. „Jij bent ook zoo'n heilig boontje niet."

„Dat is best mogelijk, maar ik ben toch nooit zoo'n schrok geweest als Nora," verdedigde Mies zich.

„Omdat je nooit zulke groote trommels met lekkers hebt gekregen," zeide Kee die aldoor gezwegen had.

Nora ging dien avond naar bed, wel in haar schik dat zij nu op weg was om met de andere meisjes goede vrienden te worden, ja zij neuriede onderwijl, en had van pleizier wel willen dansen.

Sluiten