Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heel spoedig kwam Kee met mevrouw boven die aanstonds in het kabinet ging.

„ 't Beste is dat de dokter eens naar haar komt

kijken," zeide mevrouw, nadat zij een oogenblik

had gezwegen. „Zeg eens Nora, wil je ook iets hebben?"

„Neen... neen ... 0, ik ben zoo naar," fluisterde het meisje.

„Als u nu zoolang bij haar blijft, juffrouw, dan zal ik iemand naar dokter Beek sturen," hernam mevrouw.

Dokter van Beek kwam al, toen de overige leerlingen nog aan het ontbijt zaten, en had de patiënte oplettend waargenomen en verscheidene vragen gedaan.

Op de groote slaapzaal gekomen, zeide mevrouw Beerman:

"Wat denkt u van de zieke, dokter? Het is toch niet gevaarlijk?"

„Gevaarlijk juist niet, mevrouw, maar ik zou wel eens willen weten of zij ook 't een of ander gebruikt kan hebben dat schadelijk is," antwoordde dokter van Beek.

„Zjj heeft gegeten wat de andere meisjes ook gebruikt hebben, dokter," zeide mevrouw Beerman.

Sluiten