Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meisje vooral was erg vroolijk, want zij lachte aldoor. Misschien lachte zij mij wel uit, denkt u ook niet, mevrouw ? Of 't kon ook om den patroon zijn, die met de slaapmuts op om den hoek kwam kijken! Dat was erg gek van hem, hé?"

„Als je me nu niet gauw zegt, wat je te vertellen hebt dan verzoek ik je vriendelijk mij niet langer op te houden," riep mevrouw Beerman boos wordend uit, en keerde zich half om.

„Een oogenblikje, mevrouw, wij zijn nu zoo mooi op weg," zeide hij smeekend, „een vergissing kan iedereen overkomen, en dus is 't zoo erg niet dat 't mij gebeurd is, en dat ik in plaats van sjalappen, een ander poeder gegeven heb. 't Ziet er precies eender uit! Zie maar eens mevrouw," en hij haalde twee opgevouwen papiertjes uit zijn zak die hij opendeed en op de tafel neerlegde.

„En dus hebben een paar van de meisjes sjalappenpoeder bij je gehaald?" vroeg mevrouw Beerman verwonderd.

„Excuseer, mevrouw, zij hebben er wel om gevraagd, maar ik heb haar bij ongeluk dit gegeven," zeide het joijgemensch.

„En wanneer is dat gebeurd?" vroeg mevrouw Beerman belangstellend.

Sluiten